Hellmann Poultry : Pro Nest huisvesting

Het Pro Nest huisvesting systeem van Hellmann Poultry is geschikt voor leghennen, legmoederdieren en vleeskuiken-ouderdieren. Het legnest is speciaal ontworpen voor schone, breuk en haarscheur vrije eieren, zeker voor broedeieren komt dit zeer nauwkeurig. Dit wordt gerealiseerd doormiddel van een uitdrijfsysteem deze voorkomt dat de astro turf nest matten vervuild raken. Ook is de eierband zo ontworpen dat er zich geen scherpe randen voordoen. Het legnest dak is ontworpen dat de eieren op een natuurlijke manier kunnen afkoelen, hierdoor wordt de lucht continue te ververst. Door een optimaal klimaat en goede hygiëne van het legnest garandeert dit de hoogste bevruchting en uitkomst resultaten.   

Bestanden


Neem contact met ons op