10-02-2020

Klimaat beheersing in de stal is tegenwoordig een must. Maar welk systeem kies je?
We hebben enkele extreme zomers achter de rug en steeds meer ondernemers kijken naar de verschillende mogelijkheden voor koeling in de stal. Welke optie is het beste?

Klimaat beheersing in de stal is tegenwoordig een must. Maar welk systeem kies je?
We hebben enkele extreme zomers achter de rug en steeds meer ondernemers kijken naar de verschillende mogelijkheden voor koeling in de stal. Welke optie is het beste?
 
Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat bij extreme temperaturen de opbrengst en productiviteit in veestallen sterkt terug loopt. Dit heeft een behoorlijke effect op de winstgevendheid van een koppel dieren en de agrarische onderneming. Daar komt nog bij dat ook het dierenwelzijn in gevaar komt, met alle gevolgen van dien.
Door middel van evaporatieve koelsystemen kan de temperatuur in een stal drastisch worden vermindert. Het principe werkt op basis van de verdamping van water. Voor de verdamping is warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de lucht, waardoor koelere lucht ontstaat.
 
De effecten zijn te zien in het bovenstaande schema. Dit schema volgt het temperatuur verloop van een dag in een stal.
  
Komptech Sambeek biedt in Nederland als importeur en specialist de koelsystemen van Lubing aan. Deze Duitse producent kent twee specifieke koeloplossingen voor het controleren van het klimaat in de stal.
 
In Nederland heeft het nevel-koeling systeem van Lubing al ruime bekendheid. Een zeer effectief systeem dat eenvoudig kan worden ingepast in diverse huisvestingssystemen. Het is echter niet altijd de juiste oplossing.
Met de extreme weersomstandigheden van de afgelopen zomers, en de verwachting van meer extremen in de toekomst kijken veel ondernemers naar oplossingen. Daarbij komt meer en meer het padkoelsysteem via ingebouwde pads naar voren. Komptech biedt uitstekende systemen aan voor zowel pad koeling als nevel koeling. Maar wanneer is nu welk systeem de beste keus. We zetten de eigenschappen, voordelen en nadelen van elke systeem hieronder naast elkaar.
 
Nevel koeling via hoge druk.
In Nederland is het koelen van een stal via de verneveling van water al geruime tijd een bekende oplossing. Speciaal voor in pluimveestallen heeft Lubing een systeem ontwikkelt dat werkt met een zeer hoge druk van 70bar. De mist die via de nozzels in de stal verspreidt wordt onttrekt warmte aan de lucht. Naast het koelen van de lucht wordt als bijkomend voordeel tevens stof ingebonden. Het systeem kan worden aangesloten op een Lubing controller of op een bestaande klimaatcomputer. Daarnaast zijn er nog meerdere mogelijkheden met een nevelsysteem. Denk hierbij aan het in weken van de stal en luchtvochtigheid sturing bij jonge kuikens. Tevens is het ook mogelijk om met de nieuwe RVS pompen additieven zoals desinfectie middelen toe te voegen.
 
Voordelen t.o.v. pad koeling                                                    Nadelen t.o.v. pad koeling
Eenvoudig in te bouwen in diverse stallen                                 Kans op natte neerslag bij onjuist gebruik
Aan te sluiten op bestaande klimaat computer                          Minder effectief bij een hoge RV
Mogelijkheid additieven in de mist te mixen
 
Pad koeling in de stalwand
Naast het koelen van de stal via verneveling heeft Lubing nog een ander systeem beschikbaar. Dit systeem werkt via evaporatieve koeling. De lucht wordt door vochtige papieren pads de stal in gezogen. Het systeem wordt +/- 50cm uit de wand van de stal geplaatst, in de wand van de stal bevinden zicht diverse luchtinlaatventielen. De pads worden doormiddel van een pomp continu nat gehouden, het waterniveau wordt geregeld doormiddel van een vlotter. De bestaande ventilatie in de stal zorgt ervoor dat de warme lucht van buiten door deze pads moet. Als de lucht door de pads gaat zal het water verdampen en daarmee de lucht afkoelen. Deze koelere lucht stroom wordt door de inlaatventielen geregeld. Doordat de lucht een maximale hoeveelheid vocht kan bevatten is er geen risico op neerslag van water in de stal. Het is daarmee een zeer bedrijfszeker systeem met maximale koeling en minimaal risico. Doordat er voor de verdamping geen extra energie nodig is werkt het systeem zeer efficiënt. 
 
Voordelen t.o.v. nevel koeling                                                Nadelen t.o.v. nevel koeling
Hoge bedrijfszekerheid                                                             Constructie naast stalwand noodzakelijk
Eenvoudig te gebruiken                                                            Benodigd een gesloten stal
Meest efficiënte systeem
 
 
Hulp bij uw keuze?
 
Uiteraard denkt Komptech Sambeek graag mee naar de juiste koeling oplossing voor uw bedrijf. In vele gevallen zullen beide systemen in te passen zijn en is het een afweging van de verschillende voordelen en nadelen. Een vertegenwoordiger van Komptech Sambeek komt graag eens langs om de mogelijkheden te bespreken.


Terug